Doładowanie konta
T-Mobile

PLN

Doładowanie konta T-Mobile


W T-Mobile doładowanie można wykonać zaokrągloną do pełnej złotówki kwotą od 5 do 500zł. Aby przedłużyć ważność konta należy wybrać doładowanie za przynajmniej 10zł - wówczas otrzymujemy 7 dni na wykonywanie i dodatkowy miesiąc na odbieranie połączeń. Doładowanie konta większą kwotą pozwala dzwonić i wysyłać wiadomości odpowiednio dłużej: od 25 do 49zł - przez miesiąc, od 50 do 99zł - przez 3 miesiące, od 100 do 149zł przez 3 miesiące, a od 150 do 500zł - przez pół roku. Połączenia przychodzące możemy odbierać przez kolejny miesiąc po wygaśnięciu ważności konta na połączenia wychodzące.
© 2005-2015 DoladujTelefon.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Dołącz do nas: